Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej także „Użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agm-atelier.pl

Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu Internetowego www.agm-atelier.pl oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agm-atelier.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (dalej „Administrator”) jest:

Anna Gonsiorczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Gonsiorczyk AGM

Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 41-400 Mysłowice, ul. Kolejowa nr 58

NIP: 2220689507

REGON: 241379056

Adres poczty elektronicznej: firma@agm-atelier.pl

3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ODOBOWYCH


1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  Cel Podstawa prawna
Rejestracji konta w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Składania zamówienia w Sklepie Internetowym W celu wykonania umowy sprzedaży. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) W celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Rodzaj przetwarzanych danych:

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym • Adres e-mail
W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym • Imię i nazwisko
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• Dane adresowe

W przypadku dostawy na inny niż wskazany w rejestracji lub składaniu zamówienia adres dostawy prosimy dodatkowo o podanie:
• Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji
• Adres firmy/instytucji
• Numer telefonu do odbiorcy przesyłki

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
• Firmę Przedsiębiorcy
• Numer NIP
W przypadku korzystania z usługi Newsletter • Adres e-mail

4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

4. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA

 

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne w prowadzeniu, utrzymaniu oraz rozwoju Sklepu Internetowego takimi jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego oraz ułatwiającego prowadzenie działalności,
dostawcy dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

b) podmiotom wspierającym realizację przez Administratora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z prowadzenia Sklepu Internetowego, takim jak: Biuro Rachunkowe, Kancelarie Prawne, firmy windykacyjne

c) podmiotom, którym przekazanie jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług a pośrednictwem Sklepu Internetowego, takimi jak: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (Firmy Kurierskie, Poczta Polska)

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

3. Na stronie Sklepu Internetowego mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Sklepie Internetowym. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich danych Klientów. 

 

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

przenoszenia danych;

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: firma@agm-atelier.pl lub skorzystać z funkcjonalności serwisu.

 

V. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

System teleinformatyczny Administratora może odczytywać pliki cookies oraz przetwarzać dane w nich zawarte podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego;

dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (w tym utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu);

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego – w celach statystycznych i marketingowych.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
W każdej chwili pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


– 
w przeglądarce Chrome

– 
w przeglądarce Firefox
– 
w przeglądarce Internet Explorer
– 
w przeglądarce Opera
– 
w przeglądarce Microsoft Edge
– 
w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu, a w przypadku Użytkowników zapisanych do Newsletter stosowna informacja o zmianach wysłana będzie na podany adres e-mail.